SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"TRAFO"

 

O nas


  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  "TRAFO"
 
51-126 Wrocław , ul. ul. H.M.Kamieńskiego 240A , zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy,  KRS:nr 0000141622.
NIP 899-18-31-478 , REGON 930495154.

Organy statutowe wybrane na walnym zgromadzeniu:
 Skład Rady Nadzorczej
1.Przewodniczący    Witold Oryl
2.Członek Rady        Elżbieta Pabijańczyk
3.Sekretarz             Pabijańczyk Andrzej
 Skład Zarządu Spółdzielni
1.Prezes                                                   Dariusz Chmura
2.Pełnomocnik do reprezentowania
   i składania oświadczenia woli Spółdzielni       Zbigniew Salanyk  
   
                    
                            

    Biuro Spółdzielni godziny otwarcia                                             

Środa

18.00 – 19.00


Prezes SM TRAFO przyjmuje także w każdy dzień po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
 lub e- mailowym.

 

Biuro Spółdzielni


 

                                       728871251

 

 biuro@smtrafo.pl

www.smtrafo.pl

Konto bankowe:

     92109015220000000052019794